NEN 7510 GECERTIFICEERD

Wij zijn NEN 7510 gecertificeerd

NEN 7510 is een Nederlandse norm, gebaseerd op de internationale norm ISO 27001, die beschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om op de juiste manier om te kunnen gaan met patiëntgegevens. Dit wordt ook wel informatiebeveiliging in de zorg genoemd. De genomen maatregelen zorgen ervoor dat de processen rondom informatiebeveiliging gecontroleerd verlopen en ze hebben betrekking op alle mogelijke vormen waarin gegevens van patiënten zijn vastgelegd.

CERTIFICAAT DOWNLOADEN